Χώροι Τέχνης-Κέντρο Τεχνών-Πάρκο Ελευθερίας

Τηλ.: 2107232603 - Βασ. Σοφίας
Τηλ.: 2107232603 - Βασ. Σοφίας