Μουρτζίκου Ευαγγελία Δ.

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Κερασούντος 4,Πλατεία Μαβίλη(έναντι Αμερικ. Πρεσβείας)