Χώροι Τέχνης-Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος-«Λίλιαν Βουδούρη»

Τηλ.: 2107282778, www.mmb.org.gr - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας κ. Κόκκαλη
Τηλ.: 2107282778, www.mmb.org.gr - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας κ. Κόκκαλη