Νοσοκομείο-Αττικη-Αθηνα Αρεταιειο

Βας. Σοφιας Λεωφορος 76