ΡΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M.D. - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2106149386 - 6944463321 Σύντομη Περιγραφή
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 96 ΑΘΗΝΑ