ΔΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΛΤΙΚΗ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2107254354,6938487091 Σύντομη Περιγραφή
ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 4