Γενική Τράπεζα-ΑΘΗΝΑ Ιλίσια Νυμφαίου 1-3 + Μιχαλακοπούλου