Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία ΗΠΑ

210-7212951
Βας. Σοφιας Λεωφορος 90