Νοσοκομείο-Αττικη-Αθηνα Αιγηνιτειο

Βας. Σοφιας Λεωφορος 72