Σχολή Ορθοφωνίας - Αγωγής του Λόγου

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Παπαδιαμαντοπούλου 28 - Αθήνα