ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Κερασούντος 6