ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2107750153-6948212538 Σύντομη Περιγραφή
Σεμιτέλου 6