Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Βιοιατρική 03

210-7713021, 210-7482322
Βας. Σοφιας Λεωφορος 98
210-7713021, 210-7482322