Αναστάσιος Κυβεντίδης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
Γρηγορίου Λαμπράκη 218