Αναστάσιος Κυβεντίδης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γρηγορίου Λαμπράκη 218