Απάγγειο

Θεσσαλονίκη - ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

2310947358
Γρηγορίου Λαμπράκη 242