ΠΑΒΡΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΠΥΛΑΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310908909
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 219 54352