ΠΑΒΡΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΠΥΛΑΙΑ

2310908909
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 219 54352