ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ

Χανδρινού 15