ΡΟΧΑΝ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2310927500
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 207 ΚΑΙ ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 54352