ΡΟΧΑΝ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310927500
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 207 ΚΑΙ ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 54352