ΦΩΚΑΣ ΧΑΡΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310925500
ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 36-38