ΦΩΚΑΣ ΧΑΡΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310925500
ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 36-38