ΜΑΝΤ ΑΣΤΕΡ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανταζίδου 40, Θεσσαλονίκη, 54352