Κομμωτήριο Κατερίνα

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εμμανουήλ Φίλη 15 Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη