ΠΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310943299
ΔΗΜ.ΧΑΡΙΣΗ 1-3 54352