ΚΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310914827
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 141