ΚΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310914827
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 141