ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αργαίου 69, Θεσσαλονίκη 54352