ΕΦΡΕΜΟΒΑ ΡΑΛΙΤΣΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
2310924504
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 183 54352