Κομμωτήρια Nicolas-Θεσσαλονίκη-Τούμπα

2310926310
Γρ. Λαμπράκη 162