ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6972601373
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ 36-38 54352