ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 50