ΔΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. ΔΟΥΖΙΝΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Χειρουργοί
Αμύντα 2