ΔΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. ΔΟΥΖΙΝΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Αμύντα 2