Χώροι Τέχνης-Κέντρο Τέχνης Πανταζίδης

Τηλ.: 2107234061 - Στασινού 8Α κ. Τελεσίλης, Πλ. Προσκόπων (έναντι αγάλματος Τρούμαν)
Τηλ.: 2107234061 - Στασινού 8Α κ. Τελεσίλης, Πλ. Προσκόπων (έναντι αγάλματος Τρούμαν)