Χώροι Τέχνης-Βιβλιοθήκη Επιστήμης κ. Τεχνολογίας Κ. Θ. Δημαράς Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Τηλ.: 2107273939, www.ekt.gr - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τηλ.: 2107273939, www.ekt.gr - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48