Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΑΠΤΑΛΙΚΟ

Τηλ.: 2107245385 - Ηρώνδα 6 (πεζόδρομος), Καλλιμάρμαρο
Τηλ.: 2107245385 - Ηρώνδα 6 (πεζόδρομος), Καλλιμάρμαρο