Δημόσιες Επιχειρήσεις-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ. Κωνσταντινου Λεωφορος 48