Χώροι Τέχνης-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τηλ.: 2107273700 - Βασ. Κωνσταντίνου 48, Παγκράτι
Τηλ.: 2107273700 - Βασ. Κωνσταντίνου 48, Παγκράτι