Λιβανέζικη Κουζίνα-ΑΥΡΑ ΒΗΡΥΤΟΥ

Τηλ.: 2107255846, 7 - Ελλανίκου 38 κ. Ριζάρη 28, Παγκράτι
Τηλ.: 2107255846, 7 - Ελλανίκου 38 κ. Ριζάρη 28, Παγκράτι