Βιβλιοθήκες-Βιβλ.Επιστήμης & Τεχνολογίας

210-7273939
Βας. Κωνσταντινου Λεωφορος 48