Γαλλική Κουζίνα-TUDOR HALL

Τηλ.: 2103222210- (ξεν. King George) Βασιλέως Γεωργίου 3, Σύνταγμα
Τηλ.: 2103222210- (ξεν. King George) Βασιλέως Γεωργίου 3, Σύνταγμα