Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Ολλανδίας

210-7239701
Βας. Κωνσταντινου Λεωφορος 7