Πλαστική χειρουργική

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 12