Μουσεία-Αττική-Αθήνα Φιλοτελικό Μουσείο

Πλατεία Σταδίου 5