Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Σουηδίας

210-7266100
Βας. Κωνσταντινου Λεωφορος 7