ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ Λιανική και Χονδρική

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παναγίας Φανερωμένης 23