Νέα Κληματαριά

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310908202
Κ. Καραμανλή 103