Βασίλης Καραπέτσας

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μακεδονίας 36, Θεσσαλονίκη