ΚΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310824408
ΔΕΛΦΩΝ 94 54643