ΚΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310824408
ΔΕΛΦΩΝ 94 54643