Σχολεία-Πάτρα 1ο ΣΕΚ

2610643146
Εγγονοπούλου και Καβάφη