Σχολεία-Πάτρα 42ο Δημοτικό

2610223118
Στροφάδων και Ρ. Κωχ