ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Πατρών - Κλάους 278, Περιβόλα Πατρών