Σχολεία-Πάτρα 44ο Δημοτικό

2610640385
Αριστοτέλους και Νικομάχου