ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα